Tervetuloa Wikidataan, Suomi!

Mikä Wikidata on? Kuka voi lisätä sinne tietoa? Miten voin käyttää Wikidatan tietoja? Wikimedia Suomi on käynnistänyt hankkeen, jossa opetellaan Wikidatan hyötykäyttöä, wikipedistit ja organisaatiot yhdessä.

Tervetuloa mukaan!

Tapahtumat

6.11.2015 klo 10.30–14.00 Ensimmäinen yhdessäoppimistapahtuma Ylellä, aiheena siirtyminen käyttämään Wikidataa Yleisradion asiasanoituksessa Freebasen sijaan. Klo 11–12 asiasta keskustellaan Hangoutissa, ja sen jälkeen työskennellään paikallisesti ilman videoyhteyttä. Käytössä yhteiset muistiinpanot. Hangoutin kieli on englanti, keskusteluun voi osallistua myös suomeksi.

2.10. 2015 Projektin avaustyöpaja Ylellä. Tutustu tapahtuman alasivuun, esityksiin, videotallenteeseen ja muistiinpanoihin. Lue blogipostaus tapahtumasta!

Projektin osat

Osaamisverkosto

Kutsumme mukaan organisaatioita ja Wikimediassa toimivia vapaaehtoisia oppimaan yhdessä. Olemme olleet yhteydessä organisaatioihin, joiden hallussa on kiinnostavia keskeisiä Wikidataan hyvin soveltuvia datasettejä tai kiinnostavia Wikidatan käyttötapauksia.

Oppitunnit

Wikipedian projektisivuille suomennamme ja paketoimme Wikidatan käyttöön liittyviä ohjeita helposti läpikäytäviksi tehtäviksi. Myöhemmässä vaiheessa voimme tehdä niistä opetustapahtumia tai verkkokurssin. Tutustu oppitunteihin!

Työpajat

Kutsumme kotimaisia ja ulkomaisia Wikidatan tuntijoita esittelemään Wikidatan eri lähestymistapoja kahdessa eri työpajassa. Ensimmäinen järjestettiin lokakuun alussa 2015 ja seuraava järjestetään alkuvuodesta 2016. Tutustu työpajoihin!

Pilottilataukset ja -projektit

Teemme projektin aikana datasettien pilottilatauksia, jotka dokumentoimme opetusmateriaaliksi. Työskentely tapahtuu yhteisten kokoontumistemme ulkopuolella. Kaipaisimme kokemuksiasi hyvistä yhteiskehittelyn muodoista. Tavoitteemme on ottaa mukaan oppimaan niin muut organisaatiot kuin Wikipedian vapaaehtoisyhteisö. Oletamme, että organisaatio itse osallistuu aktiivisesti oman datasettinsä prosessoimiseen. Tutustu pilotteihin!

Kanavat

  • Wikipedian sivu on projektin keskeinen kanava.
  • Facebook-ryhmässä voi esittää kysymyksiä ja jakaa oivalluksiaan.
  • Google+ -sivulle tallentuvat tapahtumat ja niiden videot
  • Wiki Loves Open Data on kansainvälinen sivusto, jolla on sama tavoite kuin suomenkielisessä WIkipediassa olevalla sivustolla. Liitämme dokumentaatiomme soveltuvin osin sen osaksi projektin kuluessa.

Dokumentaatio

  • Kokoamme tietoa Wikidatasta Wikipedian sivuille suomeksi ja dokumentoimme tehtävät itseopiskelupaketeiksi.
  • On ehdotettu tehtäväksi myös video-ohjeita, jotka neuvovat Wikidatan käytössä.

Aikataulu

Projekti alkaa 1.7.2015 ja jatkuu 30.6.2016 asti.

Lisätietoa projektista

Tule mukaan!

Ilmoittaudu tuleviin tilaisuuksiin ja projektiin lomakkeella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *